1 Profilový systém

Pevný a stabilný 6-komorový plastový profil s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami a so stavebnou hĺbkou 85 mm. Možnosť predného alebo spodného (skrytého) odvodnenia. Variant HL aj CL je možné doplniť o hliníkový klip.

2 Izolačné 3-sklo

V oknách PASIV CL je možné zasklenie do šírky 48 mm, pri PASIV HL až do šírky 56 mm.
 

3 Teplý dištančný rámik

Dištančný rámik bráni unikaniu izolačného plynu z medziskleného priestoru a zároveň vniknutiu vodných pár dnu. Výrazne obmedzuje tepelné mosty a zvyšuje tepelnoizolačné vlastnosti okna.
 

4 Vlepovanie skla

Izolačné sklo je pevne zlepené s krídlom po celom obvode. To zvyšuje pevnosť a stabilitu celej konštrukcie a hodnoty tepelnej aj zvukovej izolácie. Tabuľa skla sa nedá z krídla vytlačiť von a okno je odolnejšie proti vlámaniu.
 

5 Pevné stredové dorazové tesnenie

Systém troch tesnení s pevným stredovým tesnením prispieva k vyššej tepelnej izolácii. Zvyšuje vodotesnosť okna aj v prípade hnaného dažďa. Pevná stredová prepážka bráni vypáčeniu krídla pri vlámaní a chráni kovanie pred vplyvom počasia.

Technické parametre

Index prechodu tepla cez okno (Uw)Uw 0,73 W/(m2K)
pri použití trojskla s Ug = 0,5 W/(m2K) a dištančného rámika Swisspacer U/0,032. 
Index prechodu tepla cez rám okna (Uf)Uf od 0,96 W/(m2K)
Zvuková izolácia okna (Rw)až do 46 dB
Stavebná hĺbka85 mm
Pohľadová výška119 mm
Maximálna šírka zasklenia48 mm (CL) / 56 mm (HL)
Odolnosť voči zaťaženiu vetromTrieda C4
PrievzdušnosťTrieda 4
BezpečnosťRC1, RC2

 

Varianty vyhotovenia

PASIV CL - rovné krídlo

PASIV HL - predsadené krídlo

PASIV CL/HL s hliníkovým klipom

PASIV CL/HL laminovaný